Powrót do poprzedniej strony

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres :bizuteria@ingrit.pl bądź też listownie na adres:

INGRIT Rękodzieło Artystyczne

Ul. Szarych Szeregów 11B/2
72 -100 Goleniów

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który dostarczmy w e-mailu potwierdzającym zamówienie tuż pod regulaminem.

Całość zasad dotyczących odstąpienia od umowy i zwrotów produktów jest dostępna w regulaminie na stronie www.ingrit.pl oraz w Emilu potwierdzającym zamówienie.