Prawo sprzeciwu

Mogą państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego lub innych celów, dane osobowe nie będą już używane do takich celów.

W tym celu należy przesłać zgłoszenie z maila użytego przy rejestracji konta na adres rodo@ingrit.pl

Prawo do poprawnej informacji

Jeśli dane są nie poprawne można je zaktualizować na koncie klienta lub kontakt na mail rodo@ingrit.pl

Prawo przenoszenia danych

Otrzymacie państwo wszystkie dane zarejestrowane w naszym sklepie

W tym celu należy przesłać zgłoszenie z maila użytego przy rejestracji konta na adres rodo@ingrit.pl

Prawo do bycia anonimowym

Państwa dane zostaną poddane anonomizacji

W tym celu należy przesłać zgłoszenie z maila użytego przy rejestracji konta na adres rodo@ingrit.pl

Prawo do bycia zapomnianym

Wszystkie dane zostaną usunięte.

W tym celu należy przesłać zgłoszenie z maila użytego przy rejestracji konta na adres rodo@ingrit.pl

Prawo do bycia informowanym

Państwa dane:

imię , nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, adres mail, telefon kontaktowy, nr nip(w przypadku faktur)

Przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i ewentualnej wysyłki newslettera

Dane nie są w żaden inny sposób przetwarzane

Prawo do bycia powiadomionym

Jeżeli w naszym systemie nastąpił by wyciek danych to w ciągu 72 godzin zostaniesz o tym fakcie powiadomiony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz przesłać zgłoszenie a my przestaniemy przetwarzać twoje dane osobowe

W tym celu należy przesłać zgłoszenie maila z użytego przy rejestracji konta na adres rodo@ingrit.pl